[Thư Pháp] Oan ức không cần biện bạch vì biện bạch là nhân quả chưa xả


Oan ức không cần biện bạch vì biện bạch là nhân quả chưa xả (Luận bảo Vương Tam Muội) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.

[Thư Pháp] Trong ta đã có mặt trời, không lường thiện ác mong chi Niết Bàn


Trong ta đã có mặt trời Không lường thiện ác mong chi Niết Bàn (Bùi Giáng) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.

[Thư Pháp] Việc đến chẳng nhận, tất cả chỗ không tâm


Việc đến chẳng nhận Tất cả chỗ không tâm (Thiền sư Huệ Hải) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.

[Thư Pháp] Xin chào nhau giữa con đường, mùa xuân phía trước miên trường phía sau


Xin chào nhau giữa con đường Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (Bùi Giáng) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.

Tặng thẻ nhớ videos 240 món ăn chay


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Noi theo Từ bi của đức Phật Thích Ca, gia đình Phật tử Từ Hiếu đã góp tịnh tài để chia sẻ ( tặng) Thẻ nhớ Món chay (240 món) đến các Phật tử thường xuyên ăn chay ở các tỉnh thành thiếu phương tiện học hỏi cách làm các món chay. Đăng ký nhận thẻ nhớ tại đây ☜ Xin ưu...